Renell Recruitment

Gekwalificeerde Automotive Professionals voor een succesvolle transitie met toekomst

De Nederlandse Automotive branche maakt een veelomvattende en bepalende transitie door. Het traditionele business- en verdienmodel verandert onder invloed van zaken als elektrificatie van het wagenpark, verduurzaming, wet- en regelgeving, fabrikantstrategieën (van dealer- naar agentmodel), een veranderende kijk op mobiliteit door consumenten (van bezit naar gebruik), digitalisering en connectiviteit, meer thuiswerken, maar ook door een demografisch aspect als vergrijzing. Parallel hieraan is er sprake van een verder toenemend tekort aan gekwalificeerd personeel als onmisbare factor in deze hoogtechnologische en gedigitaliseerde omgeving.

Bedrijven in de Automotive branche zullen in relatief korte tijd moeten veranderen én innoveren om succesvol te kunnen blijven. Daarbij zijn gekwalificeerde en intrinsiek gemotiveerde medewerkers onmisbaar! Voor de Werving & Selectie van deze Automotive Professionals is Renell Recruitment een ervaren en betrouwbare partner. Geen generalist, maar een echte specialist binnen de Automotive branche met een, in ruim 20 jaar, zorgvuldig opgebouwd netwerk van échte Automotive Professionals.

Vacature melden of interesse in contact?

Waarom juist Werving & Selectie uw kans op het aantrekken van gekwalificeerd personeel vergroot

Het aantrekken van personeel via een personeelsbemiddelaar kent 3 hoofdvormen, te weten Uitzending, Detachering en Werving & Selectie.
Uitzending leent zich vooral bij eenvoudiger en veelal repeterend werk door uitwisselbare medewerkers, zoals in bandenwisselperioden. Detachering kent 2 varianten, waarbij variant 1 een oplossing is voor het tijdelijk vervullen van werkzaamheden waarbij meer specifieke kennis en kunde vereist is. Bijvoorbeeld ter vervanging bij ziekte, vakantieperioden dan wel andere tijdelijke onderbezetting. Denk aan een 1e Autotechnicus met merkervaring of een Service Adviseur met specifieke DMS-kennis zoals Autoline. Gedetacheerde medewerkers in deze variant willen projectmatig ingezet worden bij steeds wisselende inleners en hebben niet de wens overgenomen te worden op uw loonlijst. Voor structurele invulling van uw openstaande vacature(s) is dit dus geen oplossing.

Variant 2 wordt door bedrijven vaak noodgedwongen aangegaan vanwege de kans op (uiteindelijke) overname van de betrokken medewerker. Gedetacheerde medewerkers in deze variant hebben deze wens zelf ook, maar mogen dit van de personeelsbemiddelaar contractueel pas na verloop van tijd. Een dergelijke detavast-constructie, waarbij de inlener eerst maandenlang verplicht dient in te huren en niet zelden daarna ook nog een forse overnamefee moet betalen, is financieël erg lucratief voor het detacheringsbureau, echter bijzonder kostbaar voor de inlener en heeft bijna nooit de voorkeur van de medewerker in kwestie.

De dienstverlening van Renell Recruitment is gericht op het structureel versterken van uw personeelsbestand door directe bemiddeling op basis van Werving & Selectie. Landelijk is er een steeds verder oplopend tekort aan gekwalificeerd personeel, waardoor potentieël geinteresseerde kandidaten ruime keuze hebben. Ze hebben daarbij, bijna zonder uitzondering, een duidelijke voorkeur voor directe indiensttreding bij een nieuwe werkgever. In de steeds krapper wordende arbeidsmarkt zijn zij aan zet en kiezen daarbij niet meer voor bemiddeling op basis van uitzending of detachering.

Enerzijds biedt Renell Recruitment deze Automotive Professionals als specialist professionele begeleiding én een groot netwerk aan mooie werkgevers, en anderzijds de mogelijkheid om middels Werving & Selectie direct bij de nieuwe werkgever in dienst te treden. Wij maken bewust de win-win situatie voor u én uw nieuwe medewerker leidend en niet het meest lucratieve verdienmodel.

Met Werving & Selectie via Renell Recruitment bereikt u zodoende een veel grotere doelgroep aan gekwalificeerde Automotive Professionals. En dat tegen aanzienlijk lagere directe én indirecte kosten! Direct door onze aantrekkelijke tariefstelling met goede garantie- en betalingscondities. Indirect omdat het langdurig openstaan van vacatures immers veel kosten met zich meebrengt én het risico van teveel druk op, en mogelijke uitval en/of vertrek van, overige werknemers significant vergroot.

 

Vacature melden of interesse in contact?

Onze werkwijze – Transparant, laagdrempelig en op basis van no cure, no pay tegen aantrekkelijke condities

Renell Recruitment staat voor een laagdrempelige, persoonlijke en efficiënte aanpak en werkt op basis van no cure, no pay. Geen exclusieve contracten, geen startfee, geen bijkomende kosten of kleine lettertjes indien u een vacature zelf weet in te vullen of intrekt. Door onze aantrekkelijke garantie- en betalingscondities wordt uw risico daarnaast beperkt tot het minimum. Dus geen vage beloften en/of ongewenste verplichtingen, maar transparantie met van tevoren duidelijk vastgelegde afspraken. We vertellen u er vrijblijvend graag meer over!

Maak uw vacature kenbaar en vergroot de kans op het aantrekken van Automotive Professionals
Spreekt de werkwijze van Renell Recruitment u aan en wilt u een vacature kenbaar maken en/of heeft u nog vragen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via deze website. Bellen of mailen kan natuurlijk ook, zie hiervoor de contactgegevens onderaan deze website. Daar treft u tevens onze ‘Algemene Leveringsvoorwaarden’ aan, inclusief tariefstelling en garantie- en betalingscondities.

De voordelen van Werving & Selectie via Renell Recruitment samengevat
Specialist in personeelsbemiddeling binnen de Automotive branche
 Werkzaamheden op basis van no cure, no pay zonder exclusief contract
Ruim en actueel bestand aan gekwalificeerde Automotive Professionals
Technisch, commercieel en administratief personeel op MBO en HBO-niveau
Landelijk branchebreed actief
Hogere slagingskans door bemiddeling op basis van Werving & Selectie
Focus op kwaliteit van de match én de langetermijnrelatie
Aantrekkelijke tariefstelling en garantie- en betalingscondities
Heldere communicatie en commitment voor maximaal resultaat